خط

این دانه ی فلفل عطر تو را دارد بلا تشبیه

/ 1 نظر / 20 بازدید
parisa

دست برگ را در دست باد دست ساحل را در دست آب میبینم و دست هایم در جیب.. به تو فکر میکنم... علیرضا روشن