پست های ارسال شده در آبان سال 1391

منابعِ درس آشنایی با هنرهای نمایشی2 / دانشگاه سوره سال تحصیلی 92-91

  اسطوره‌ها و ادبیات/  ایرانِ پیش از اسلام اسماعیل‌پور، ابوالقاسم. 1387. اسطوره‌ی آفرینش در آیین مانی، ویراست جدید با گفتاری در عرفان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 124 بازدید